Miło nam poinformować o otrzymaniu  zlecenia na geodezyjną obsługę inwestycji w Łodzi:

Remont  torów tramwajowych w ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. Gojawiczyńskiej do Al. Marszałka Śmigłego Rydza

Zleceniodawca:

Konsorcjum firm:
Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A. oraz  Firma Torowo-Spawalnicza „SPAW-TOR”

Termin realizacji:  lipiec – październik 2009r

To druga duża inwestycja po Remoncie Trasy W-Z  (etap II) w Warszawie obsługiwana równolegle przez naszą firmę.

Łódź - ul.Dąbrowskiego