Archive for Lipiec, 2017

Co nowego

Brzeg Dolny – PCC Rokita

Geodezyjna obsługa zadania: Remont toru nr 112 na bocznicy kolejowej PCC Rokita


Co nowego

Świerże Górne – obsługa regulacji głowicy rozjazdowej

Przygotowanie projektu regulacji w planie i profilu głowicy rozjazdowej na St. Świerże Górne  (Lk nr 77 Janików – Świerże Górne) oraz geodezyjna obsługa zadania.

Co nowego

Dzierżoniów – remont przejazdu kolejowego

Opracowanie projektu wykonawczego oraz obsługa geodezyjna zadania: “Remont przejazdu kolejowego kat. A w Km 207+780 na linii kolejowej nr 137 (Katowice – Legnica) w ciągu grogi wojewódzkiej DW384 w miejscowości Dzierżoniów”


Co nowego

Nadzór geodezyjny – Lk nr 95 odcinek Kraków Mydlniki – Podłęże

W miesiącu czerwcu podpisaliśmy Umowę z firmą SAFAGE  S.A.S oddział w Polsce na pełnienie nadzoru geodezyjnego nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Mydlniki – Podłęże wraz z łącznicami”.


Co nowego

Kruszwica – remont przejazdu kolejowego

Geodezyjna obsługa zadania: “Remont nawierzchni toru kolejowego na przejeździe kolejowym – DK nr 62 Kruszwica -ul. Niepodległości”


Co nowego

Kraków – zajezdnia tramwajowa Nowa Huta – Ujastek

Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych branży torowej w ramach zadania: ” “Opracowanie i przedstawienie koncepcji funkcjonalno – użytkowej umożliwiającej etapowanie robót nowego obiektu hali obsługowo – naprawczej tramwajów wraz z wyposażeniem technologicznym, zadaszenie torów postojowych oraz zaprojektowanie dodatkowej wiązki torów poza torem 13 wraz z przebudową i modernizacją układu torowego w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie”.

Zadanie realizujemy dla: Pracowni Projektowej F-11

Co nowego

Koniecpol – podbicie toru nr 2

Geodezyjna obsługa zadania: “Tor nr 2 na dojazdach do mostu w KM 73+101 w ramach przedsięwzięcia: Rewitalizacja linii kolejowej nr 61 Kielce – Fosowskie na odcinku: Koniecpol – Częstochowa Stradom”.


Co nowego

Bydgoszcz – Toruńska, Nakielska, Babia Wieś

“Inwentaryzacja oraz opracowanie geometrii rozjazdów tramwajowych w ul. Toruńskiej (Rz63, Rz64), ul. Nakielskiej (Rz33) oraz pętla Babia Wieś (Rz73) w Bydgoszczy”


Co nowego

Jaworzno – Wojska Polskiego

Opracowanie projektu wykonawczego oraz obsługa geodezyjna zadania: “Naprawa główna nawierzchni na przejeździe kolejowym kat. A  – ul. Wojska Polskiego w Jaworznie – Lk nr 405 Jęzor Centralny – Dąbrowa w KM 2+239″


Co nowego

BioAgra S.A – ZPE Goświnowice

Geodezyjna obsługa zadania: “Rozbudowa i przebudowa bocznicy kolejowej Zakładu Produkcji Etanolu”Goświnowice” wraz z robotami towarzyszącymi”


Next »