W miesiącu lipcu przystąpiliśmy do obsługi geodezyjnej zadania: “Modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu ulic Limanowskiego i Wielickiej w Krakowie”.


Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK Sp. z o.o