W miesiącu marcu  na zlecenie Przedsiębiorstwa Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK Sp. z o.o.
– przystąpiliśmy do obsługi geodezyjnej remontu torowiska tramwajowego w ramach “Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 710 – przejście przez Konstantynów Łódźki od KM 4+230 do KM 11+250″