Archive for Sierpień, 2016

Co nowego

Większyce – Lk 137

Opracowanie projektu wykonawczego oraz obsługa geodezyjna zadania: „Remont przejazdu kolejowego kat. „B” w KM 72+951 na linii kolejowej nr 137 (Katowice – Legnica) w miejscowości Większyce, droga krajowa nr 45 na terenie Sekcji Eksploatacji Kamieniec Ząbkowicki”


Co nowego

Komprachcice – Lk 287

Opracowanie projektu wykonawczego oraz obsługa geodezyjna zadania: “Remont przejazdu kolejowego kat. D w KM 6+517 na linii kolejowej nr 287 (Opole Zachodnie – Nysa), szlak: Opole Zachodnie – Nysa krzyżującego się z drogą wojewódzką nr 429 na terenie sekcji eksploatacji Opole Główne w m.Komprachcice”


Co nowego

Kraków Łęg – tor dojazdowy do EDF – Lk 947

Opracowanie planu regulacji toru oraz obsługa geodezyjna zadania: “Modernizacja toru dojazdowego na terenie EDF Polska SA – Lk 947 Kraków Olsza – Kraków Łęg KM 2+671 – Km 3+300″


Co nowego

LHS Niekrasów – LHS Staszów – Lk 65

Założenie i pomiar punktów stałych toru bezstykowego oraz sporządzenie dokumentacji toru bezstykowego na LK 65 (Linia Hutnicza Szerokotorowa), szlak: Niekrasów LHS – Staszów LHS KM 210+807 – KM 216+600

Co nowego

Ziębice, Biały Kościół, Henryków – Lk 276

Opracowanie projektów wykonawczych remontu przejazdów oraz obsługa geodezyjna w ramach zadania: „Wymiana szyn i podkładów na linii 276 Wrocław Główny – Międzylesie w torze nr 1  od KM 35+650 – KM 82+054 wraz z remontem przejazdów – różne lokalizacje i robotami towarzyszącymi”.Co nowego

Kielcza – Lk 144

Opracowanie projektu wykonawczego oraz obsługa geodezyjna zadania: „ Remont przejazdu kolejowego kat. A na linii nr 144 (Tarnowskie Góry – Opole), szlak: Kielcza – Zawadzkie w KM 28+211 z drogą wojewódzką nr 901 w miejscowości Kielcza”.


Co nowego

Poznań – Towarowa

Obsługa geodezyjna zadania: “Naprawa torowiska tramwajowego w ul. Towarowej w Poznaniu”


Co nowego

Wrocław – Hala Bombardier Transportation Polska

Obsługa geodezyjna montażu torowiska przesuwnicy Q=30t oraz torów naprzeciwległych w hali lakierni oraz hali spawalni.

Co nowego

Opole – Jagiellonów – Lk280

Opracowanie projektu wykonawczego oraz obsługa geodezyjna zadania: „Modernizacja przejazdu kolejowego kategorii „D” na linii nr 280 (Opole Groszowice – Opole Towarowa) w KM 1+975  z drogą powiatową 1707O  w Opolu”


Co nowego

Doboszowice – Lk 137

Opracowanie projektu wykonawczego oraz obsługa zadania: „Modernizacja przejazdu kolejowego kategorii „C” na linii nr 137 (Katowice – Legnica) w KM 172+815 z drogą powiatową DP3193D  w miejscowości Doboszowice”Next »