Archive for Styczeń, 2012

Co nowego

WBK – Wojskowe Bocznice Kolejowe

W miesiącu styczniu podpisaliśmy umowę na „Wykonanie aktualizacji, wprowadzenia zmian i uzupełnień na planach schematycznych wojskowych bocznic kolejowych (WBK) nr 713 Potok, 719 Nowogród Bobrzański, 718 Żagań i 609 Pstrąże, stanowiących załącznik do regulaminów pracy bocznic kolejowych”.

Zleceniodawca: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze

Co nowego

Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki

Na zlecenie firmy: Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce A CH2M HILL COMPANY rozpoczynamy prace geodezyjne zwiazane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki. W naszym zakresie będzie opracowanie map do celów projektowych, przekrojów i profilu podłużnego oraz podziałów działek ewidencyjnych.

Celem budowy jest połączenie łącznicą kolejową linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka z linią kolejową nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim umożliwiające bezpośrednie połączenie ze stacją Kraków Główny pociągów jadących z południa z kierunku Zakopanego i zachodu z kierunku Skawiny i Oświęcimia oraz pociągów wyjeżdżających ze stacji Kraków Główny w w/w kierunkach.

Co nowego

Wola Baranowska – Linia Hutnicza Szerokotorowa

Na zlecenie konsorcjum firm: SPAW-TOR (lider), TOR-KRAK, TORREMS rozpoczęliśmy geodezyjną obsługę inwestycji: “Rozbudowa stacji L.H.S. Wola Baranowska – tory stacyjne nr 2 i 4 wraz z budową placu ładunkowego”.