2002 r -   ul. Szczytnicka – ul. Kardynała Wyszyńskiego
2003 r -   ul.Jedności Narodowej – ul.Słowiańska
2004 r -   ul.Osobowicka – ul.Bałtycka

Remont i przebudowa układu torowo-drogowego wraz z uzbrojeniem