Zaprojektowanie oraz wykonanie remontu i rozbudowy trasy tramwajowej W-Z w Warszawie, Etap II – w ciągu Al. Solidarności – od Al. Jana Pawła II do ul.Jagielońskiej.

Okres realizacji:  marzec – październik 2009r