W miesiącu sierpniu na zlecenie Firmy Torowo-Spawalniczej  SPAW-TOR – przystąpiliśmy do obsługi geodezyjnej drugiego etapu rozbudowy bocznicy kolejowej w Emilianowie ( Baza Paliw Płynnych OLPP).