2006 r – Mława - przejazd torowo-drogowy na kolei wąskotorowej

W celu określenia geometrii toru kolejki wąskotorowej wykonano geodezyjną inwentaryzację stanu istniejącego – przyjęto lokalny układ współrzędnych dla potrzeb przeprowadzenia remontu. W wyniku tej  inwentaryzacji stwierdzono, że istniejąca geometria toru nie spełnia warunku ciągłości krzywizny. Opracowano optymalną geometrię poprawiającą parametry techniczne toru. Zaproponowano i zrealizowano niesymetryczny łuk koszowy