W tym miesiącu przystąpiliśmy do obsługi geodezyjnej zadania:  “Przebudowa węzła rozjazdów na ul. Piłsudskiego – Świdnicka oraz przebudowy odcinka torowiska tramwajowego w ul. Piłsudskiego od ul. Świdnickiej do pl. Legionów w Wrocławiu”.

Obsługę prowadzimy dla Przedsiębiorstwa Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK Sp. z o.o.