Wykonujemy inwentaryzacje powykonawcze wszelkich obiektów budowlanych, które zgodnie z Prawem Budowlanym wymagają pozwolenia na budowę lub rozbudowę, m.in: budynków, uzbrojenia terenu czy przeprowadzonych inwestycji.

Sporządzamy również inwentaryzację architektoniczną dla potrzeb odtworzenia stanu istniejącego obiektów budowlanych i obiektów zabytkowych.