Oferujemy kompleksową obsługę geodezyjną zadań inwestycyjnych, zaczynając od przygotowania terenu pod inwestycję (podziały nieruchomości), wykonaniu map do celów projektowych, uzgodnienia projektowanych sieci w ZUDP, geodezyjne sprawdzenie i opracowanie projektu inwestycji, założenie i przekazanie osnowy realizacyjnej, bieżącą obsługę budowy, bieżącą inwentaryzację robót zanikających, sporządzenie dokumentacji dla Nadzoru budowy, koordynację prac innych zespołów geodezyjnych na budowie (np. obsługujących firmy podwykonawców),  wykonanie inwentaryzacji powykonawczej branżowej oraz klauzulowanej w właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.