Przygotowanie projektu regulacji w planie i profilu głowicy rozjazdowej na St. Świerże Górne  (Lk nr 77 Janików – Świerże Górne) oraz geodezyjna obsługa zadania.