Geodezyjna obsługa zadania oraz przygotowanie projektu regulacji toru dla zadania: “Kompleksowa wymiana rozjazdów oraz podsypki tłuczniowej na przyległych odcinkach torów i wstawkach międzyrozjazdowych na stacji Wola Baranowska LHS, Gołuchów LHS, Zarzecze LHS, Sławków LHS”.