Geodezyjna obsługa oraz opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania: “Przebudowa toru objazdowego na terenie SOT Podgórze wraz z przebudową węzła rozjazdowego przy bramie nr 1″

Zadanie realizujemy dla :  MPK S.A