Geodezyjna obsługa zadania:  „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Karmelickiej w Krakowie na odcinku od ul. Rajskiej do Al. Adama Mickiewicza”

Prace prowadzimy dla firmy: ZUE S.A