Geodezyjna obsługa oraz opracowanie projektów regulacji osi toru dla zadania:

“Remont przejazdów torowo – drogowych -  Katowice ul. Kozioła, ul. Słowików, ul. Ściegiennego.”

Zadanie realizujemy dla firmy: DABUD Sp. z o.o.