Geodezyjna obsługa zadania oraz opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania: “Remont przejazdu kat. D w km 7+571 lini kolejowej nr 277  Opole Groszowice – Wrocław Brochów leżącego w ciągu DW nr 454 – ul. Budowlanych w Opolu”

Zadanie realizujemy dla firmy : TRACKWAY