Geodezyjna obsługa zadania oraz opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania: “Remont przejazdu kat. A na linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica w km 139,420 oraz na linii nr 288 Nysa – Brzeg w km 0,388 leżącego w ciągu DP nr 2173 – ul. Mazowiecka w Nysie”

Zadanie realizujemy dla firmy : TRACKWAY