Geodezyjna obsługa oraz projekt regulacji osi toru :

“Remont węzła rozjazdów “Wanda” Kraków ul. Św.Gertrudy – Dominikańska”

Zadanie realizujemy dla: ZUE S.A