Geodezyjna obsługa oraz projekt regulacji osi toru :

“Remont węzła rozjazdów “Rondo Piastowskie” Kraków ul. Srebrnych Orłów – Mikołajczyka – Piasta Kołodzieja”

Zadanie realizujemy dla: ZUE S.A