Geodezyjna obsługa zadania: “Tor nr 2 na dojazdach do mostu w KM 73+101 w ramach przedsięwzięcia: Rewitalizacja linii kolejowej nr 61 Kielce – Fosowskie na odcinku: Koniecpol – Częstochowa Stradom”.