Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych branży torowej w ramach zadania: ” “Opracowanie i przedstawienie koncepcji funkcjonalno – użytkowej umożliwiającej etapowanie robót nowego obiektu hali obsługowo – naprawczej tramwajów wraz z wyposażeniem technologicznym, zadaszenie torów postojowych oraz zaprojektowanie dodatkowej wiązki torów poza torem 13 wraz z przebudową i modernizacją układu torowego w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie”.

Zadanie realizujemy dla: Pracowni Projektowej F-11