W miesiącu czerwcu podpisaliśmy Umowę z firmą SAFAGE  S.A.S oddział w Polsce na pełnienie nadzoru geodezyjnego nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Mydlniki – Podłęże wraz z łącznicami”.