Opracowanie projektu wykonawczego oraz obsługa geodezyjna zadania: “Remont przejazdu kolejowego kat. A w Km 207+780 na linii kolejowej nr 137 (Katowice – Legnica) w ciągu grogi wojewódzkiej DW384 w miejscowości Dzierżoniów”