Archive for the 'Co nowego' Category

Co nowego

Kraków – Królewska

Geodezyjna obsługa zadania: “Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej”

Zadanie realizujemy dla firmy:  ZUE S.A


Co nowego

Skarżysko – Kamienna – Lk 008

Geodezyjna obsługa zadania: “Budowa stanowiska postojowego do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów na torze nr 231 w stacji Skarżysko – Kamienna”

Prace prowadzimy do firmy: Tor-Bud s.c. Klimowicz A., Skoczeń M. – Garbatka Letnisko

Co nowego

Katowice – Rondo Spodek

Geodezyjna obsługa oraz wykonanie projektu branży torowo – drogowej dla zadania:

“Modernizacja węzła rozjazdowego – Katowice Rondo”

Zadanie realizujemy dla firmy: KZN Rail Sp. z o.o.


Co nowego

Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu POIiŚ 5.2-9 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap I – część przejazdowa”. Zadanie nr 4 – Poprawa bezpieczeństwa na wybranych skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami na terenie: IZ Częstochowa, IZ Kielce, IZ Kraków, IZ Nowy Sącz, IZ Rzeszów, IZ Sosnowiec.

Geodezyjna obsługa zadania oraz opracowanie projektów budowlano – wykonawczych branży torowej. Zadanie realizujemy dla konsorcjum firm: KZN Rail Sp. zo.o. -  Wadoma Sp. z o.o.

Co nowego

Bocznica “Boltech Sp.z o.o.” Bukowno

Rozbudowa bocznicy kolejowej “Boltech Sp. z o.o.” – Budowa torów dojazdowych nr 27,29 do Hali Napraw Wagonów Towarowych.

Wykonanie koncepcji rozbudowy, projektu budowlano – wykonawczego oraz obsługa geodezyjna.

Co nowego

LHS – Wola Baranowska – Sędziszów

Geodezyjna obsługa zadania oraz przygotowanie projektu regulacji toru dla zadania: “Kompleksowa wymiana rozjazdów oraz podsypki tłuczniowej na przyległych odcinkach torów i wstawkach międzyrozjazdowych na stacji Wola Baranowska LHS, Gołuchów LHS, Zarzecze LHS, Sławków LHS”.


Co nowego

Kraków – Grzegórzecka

Geodezyjna obsługa zadania oraz przygotowanie projektów regulacji toru dla zadania: “Remont torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Grzegórzeckiej w Krakowie”.


Co nowego

Gliwice Port

Geodezyjna obsługa zadania: “Przebudowa stacji Gliwice Port z dostosowaniem torów do długości 800m”


Co nowego

Brzeg Dolny – PCC Rokita

Geodezyjna obsługa zadania: Remont toru nr 112 na bocznicy kolejowej PCC Rokita


Co nowego

Świerże Górne – obsługa regulacji głowicy rozjazdowej

Przygotowanie projektu regulacji w planie i profilu głowicy rozjazdowej na St. Świerże Górne  (Lk nr 77 Janików – Świerże Górne) oraz geodezyjna obsługa zadania.

« Prev - Next »