Co nowego

Bydgoszcz – Toruńska, Nakielska, Babia Wieś

“Inwentaryzacja oraz opracowanie geometrii rozjazdów tramwajowych w ul. Toruńskiej (Rz63, Rz64), ul. Nakielskiej (Rz33) oraz pętla Babia Wieś (Rz73) w Bydgoszczy”


Co nowego

Jaworzno – Wojska Polskiego

Opracowanie projektu wykonawczego oraz obsługa geodezyjna zadania: “Naprawa główna nawierzchni na przejeździe kolejowym kat. A  – ul. Wojska Polskiego w Jaworznie – Lk nr 405 Jęzor Centralny – Dąbrowa w KM 2+239″


Co nowego

BioAgra S.A – ZPE Goświnowice

Geodezyjna obsługa zadania: “Rozbudowa i przebudowa bocznicy kolejowej Zakładu Produkcji Etanolu”Goświnowice” wraz z robotami towarzyszącymi”


Co nowego

Fortum Silesia S.A. – Zabrze

Geodezyjna obsługa: “Połączenie infrastruktury PKP na stacji Zabrze z infrastrukturą bocznicy Fortum Silesia S.A wraz z niezbędną modernizacją bocznicy”


Co nowego

Wrocław – Czajkowskiego

Geodezyjna obsługa: Remont przejazdu kat. A w KM 157+602 (Wrocław – ul. Czajkowskiego) w ramach zadania: “Remont tor nr 1 i2 linii kolejowej nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów na odcinkach p.odg. Łukanów – Borowa Oleśnicka w KM 137+077 – 141+442 i Wrocław Psie Pole – Wrocław Sołtysowice w KM 153+498 – 157+638 wraz z robotami towarzyszącymi”

Co nowego

Większyce – Lk 137

Opracowanie projektu wykonawczego oraz obsługa geodezyjna zadania: „Remont przejazdu kolejowego kat. „B” w KM 72+951 na linii kolejowej nr 137 (Katowice – Legnica) w miejscowości Większyce, droga krajowa nr 45 na terenie Sekcji Eksploatacji Kamieniec Ząbkowicki”


Co nowego

Komprachcice – Lk 287

Opracowanie projektu wykonawczego oraz obsługa geodezyjna zadania: “Remont przejazdu kolejowego kat. D w KM 6+517 na linii kolejowej nr 287 (Opole Zachodnie – Nysa), szlak: Opole Zachodnie – Nysa krzyżującego się z drogą wojewódzką nr 429 na terenie sekcji eksploatacji Opole Główne w m.Komprachcice”


Co nowego

Kraków Łęg – tor dojazdowy do EDF – Lk 947

Opracowanie planu regulacji toru oraz obsługa geodezyjna zadania: “Modernizacja toru dojazdowego na terenie EDF Polska SA – Lk 947 Kraków Olsza – Kraków Łęg KM 2+671 – Km 3+300″


Co nowego

LHS Niekrasów – LHS Staszów – Lk 65

Założenie i pomiar punktów stałych toru bezstykowego oraz sporządzenie dokumentacji toru bezstykowego na LK 65 (Linia Hutnicza Szerokotorowa), szlak: Niekrasów LHS – Staszów LHS KM 210+807 – KM 216+600

Co nowego

Ziębice, Biały Kościół, Henryków – Lk 276

Opracowanie projektów wykonawczych remontu przejazdów oraz obsługa geodezyjna w ramach zadania: „Wymiana szyn i podkładów na linii 276 Wrocław Główny – Międzylesie w torze nr 1  od KM 35+650 – KM 82+054 wraz z remontem przejazdów – różne lokalizacje i robotami towarzyszącymi”.« Prev - Next »